Make your own free website on Tripod.com

YAPILMASI PLANLANAN ETKİNLİKLER VE PROJELER

 

Adı ve Etkinlik Türü

Tarihi ve yeri Düzenlemede işbirliği yapılan başka kuruluşlar Düzenleme yapılıyorsa ne sıklıkta yapılıyor?
       
       
       
       
       
       
       
       
Yapılması planlanan etkinlikler ve projeler : Yapmayı planladığımız etkinlikler ile ilgili olası ad ve tür, tarih, yer, ortak kuruluş ve düzenlenme sıklığı bilgilireni ayrıntıyla yazınız.

Gerekiyorsa ek sayfalar kullanınız. Basılı belgeler varsa ekleyiniz.