Make your own free website on Tripod.com


NOTERLİK KANUNU

ONÜÇÜNCÜ KISIM
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ
Madde 179 : NOTER ODALARI
Madde 180 : ODAYA KAYDOLMA ZORUNLULUĞU
Madde 181 : NOTER ODALARNIN GÖREVLERİ
Madde 182 : NOTER ODALARININ ÖRGÜTÜ
Madde 183 : NOTER ODASI BAŞKANININ GÖREVLERİ
Madde 184 : NOTER ODASI YÖNETİM KURULU
Madde 185 : NOTER ODASI YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde 186 : NOTER ODASI GENEL KURULU
Madde 187 : NOTER ODASI GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 188 : NOTER ODASI GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ