Make your own free website on Tripod.com

NOTERLİK HİZMETLERİ - GENEL KRİTERLERİ

A- NOTERLİK HİZMETLERİNİN YERİ, BİNASI VE MEKANLARLA İLGİLİ HUSUSLAR :

1- Noterlerin bulunduğu binalar, tercihan ticari faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde, vergi dairesi yakınlarında, şehrin merkezi bölgelerinde vb. Noterlik hizmetleri kapsamına giren faaliyetlerin yoğun olduğu yerlerde olmalıdır.

2- Tercihan Noterlerin bulunduğu binalar yakınında otopark imkanı bulunmalıdır.

3- Mevzuatına uygun bir şekilde Noter tabelası bulunmalı, tabela binanın caddeye bakan cephesine, mümkünse uzaktan görülebilecek bir şekilde bulunmalıdır.

4- Binanın ana girişinden itibaren, girişte katlarda ve noterin bulunduğu katta, yönlendirici işaret ve tabelalar bulunmalıdır.

5- Noter giriş kapısı güvenlik bakımından yeterli sağlamlıkta olmalı, tercihan en yakın emniyet noktası ile bağlantılı alarm bulunmalıdır.

6- Noterlik; Noter odası, başka tip veya düzenlenmiş memur odası, bekleme mahalli, tahakkuk - vezne kısmı, arşiv odası veya kısmı, wc - lavabo bulunmalıdır.

7- Mekanlar Noterin iş kapasitesine göre yeterli büyüklükte olmalı, gerekli ve uygun eşyalarda tefriş edilmelidir.

8- Tercihan arşiv odası veya kısmında hırsızlık ve yangına karşı gerekli tedbirler alınmış olmalıdır.

B- ISITMA, AYDINLATMA, TEMİZLİK VB. HUSUSLAR :

1- Noterlerin bulunduğu binalar uygun bir ısıtma sistemi ile ve çevreye en az zarar veren yakıt kullanılarak ısıtılmalıdır.

2- Noterlik tabii olarak tercihan bekleme mahalli mekanik şekilde de havalandırılmalıdır.

3- Noterliğin binaların üst katlarında bulunması halinde tercihan asansör bulunmalıdır.

4- Noterliğin elektrik tesisatı TS 226'ya , müşterek veya münferit kullanma özelliğindeki WC'nin teknik özellikleri TS 8357'ye uygun olmalı ve yangına karşı TS 4156'da belirtilen tedbirler alınmalıdır.

C- HİZMET İLE İLGİLİ HUSUSLAR :

1- Noterlikçe adreste de (Örneğin cezaevinde, hastahanede, ağır hastalıkta evde) hizmet verebilmelidir.

2- Noterlik hizmetleri tercihan bilgisayar ortamında verilmelidir.

3- İşlem görmüş Noterlik kağıtlarının muhafazası, arandığında en kolay ve çabuk bulunacak şekilde olmalıdır.

4- Tercihan iş sahiplerine sıra numarası dağıtmak, bekleme odasında beklemelerini sağlamak ve sırası gelen çağrılarak birikmenin önü alınmalıdır.

5- Tercihan işlem türlerine göre vergi miktarlarını ve Noterlik ücretlerini gösteren liste görülebilir bir yere asılmalıdır.

6- Tercihan iş sahiplerine ilk başvurusu sırasında yapılacak işlemleri hakkında bilgi verilmelidir.

7- Tercihan Noterlik kağıtlarına nihai işlemleri yapan Noter ve vekilinin isim, ünvan ve imzalarına ait kaşeler üçüncü şahısların eline geçmeyecek şekilde korunmalıdır.

D- ÇALIŞAN PERSONELE AİT HUSUSLAR :

1- Çalışan personel Noterlik mevzuatının ön gördüğü, öğrenim, kıdem ve tecrübe özelliklerini taşımalıdır.

2- Görülebilir bir yerde Noterlik yetki belgesi çerçeveli bir şekilde asılı olmalıdır.

3- Tercihan çalışanlar bir örnek giyinmeli ve yakalarına isimlik taşımalıdır.

                                Yrd.Doç.Dr.Recep KANIT    
                                Hizmet Standartları    
                                Hazırlık Grubu Başkanı    
                                (İmza)    
Üye : M.Haluk ÇELİK   (İmza)                            
Üye : Recai GEDİK   (İmza)