Make your own free website on Tripod.com

NOTERLİK KANUNU

Madde 200

İşlemlerin formülleri:

Madde 200 - Noterlik işlemlerinin formülleri noter odalarının ve Maliye Ba-
kanlığının mütalaası alınarak Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanır ve Adalet Bakanlığınca onaylandıktan sonra Türkiye Noterler Birli-
ğince bütün noterliklere dağıtılır.
Birinci fıkraya göre hazırlanan formüller tasdik tarihinden itibaren dört
yıl süre ile geçerli olup, bu sürenin sonunda, aynı süre ile yürürlükte kalması
veya değiştirilmesi, Birlik Kongresinin süre bitiminden önceki son toplantısında
kararlaştırılır.