Make your own free website on Tripod.com

TOPLANTI TUTANAĞI

TBMM BİLGİ ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GRUBU

 

Toplantı Sayısı : 99/7

Toplantı Tarihi: 6 Aralık 1999

Dönem : 21/Yasama Yılı:1

1-Bir Önceki Toplantı Tutanağının Okunması

Bir önceki toplantı tutanağı okundu ve onaylandı.

2-Başkanın Açıklamaları

Başkan TBMM İletişim Ağı Genişletme çalışmasının başarı ile devam ettiğini ve Halkla İlişkiler Binasındaki çalışmanın bitmekte olduğunu ifade etti.

Deprem nedeniyle alımı 2000 yılına ertelenen PC alımlarının ivedi olarak gerçekleştirilmesi , gerekli eğitimin verilmesi, gerekli uzman personel kadrolarının ve örgütlenmesinin sağlanması ile ilgili konulardaki Grup Başkanlığı görüşünün TBMM Başkanlığına yazılan iki ayrı yazıda dile getirildiğini bildirdi.

Ulusal Bilgi Güvenliği Yasa Taslağı konusunun 17 Ocak 2000 tarihli toplantıda tartışılacağını ifade etti.

3-2000 Yılı Sorunu (Sunu:DPT)

Bu konuda DPT’de sürdürülen çalışmalar konusunda Müsteşar Yardımcısı Şevki Emin Kahyagil ve Yönetim Bilgi Dairesi Başkanı Selçuk Kavasoğlu ve Uzman Hasan Çoban Grup üyelerine bilgi verdiler . Çalışmaların sürdürüldüğünü belirttiler.

DPT yetkilileri, Başbakanlık Yönetim Merkezi faaliyete geçtiğinde , kritik hizmetlerin devamlılığını ve koordinasyonu sağlamak için bu merkezin Danışma Kurulu ile birlikte çalışacağını ifade etti.

4-Elektronik - Ticaret (Sunu:DTM ve İGEME)

Türkiye’de Elektronik -Ticaret (E-Ticaret) konusunda yapılmakta olan çalışmalar konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı Ekonomik Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürü ve E-T Koordinasyon Kurulu Başkanı Avni Özcan bilgi verdi. Ardından İGEME Genel Sekreteri Beratiye Öncü Ankara Ticaret Noktası konusunda yapılan çalışmaları özetledi.

5-Diğer Konular

Başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi. Grubun bir sonraki toplantısı 17 Ocak 2000 tarihinde yapılacaktır.