Make your own free website on Tripod.com


NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

ÜÇÜNCÜ KISIM
NOTERLİK DAİRESİNİN İÇ DÜZENİ
Madde   4 : NOTERLİK DAİRESİNE TABELA VE BAYRAK ASILMASI
Madde   5 : NOTERLİK DAİRESİNİN KİRALANMASI, DÖŞENMESİ VE GİDERLERİ
Madde   6 : NOTERLİK DAİRESİNİN BÖLÜMLERİ