Make your own free website on Tripod.com

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ 29.OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1512 sayılı Noterlik Kanununun 176 ncı maddesi gereğince, Birliğimizin XXIX. Olağan Kongresi, 01 Haziran 2000 Perşembe günü saat 10.00'da Cebeci Kampüsü Cemal Gürsel Caddesi 58/B Ankara adresindeki Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans salonunda, aynı gün öğleden sonraki oturum ile takip eden günlerdeki oturumlar ise Ankara'da Mithatpaşa Caddesi No:12 Yenişehir adresindeki Birliğimize ait binanın toplantı salonunda toplanacak ve 4 gün devam ederek aşağıdaki gündemi görüşecektir.

İlk gün çoğunluk olmadığı takdirde aynı Kanunun 177 nci maddesi gereğince, toplantı aynı yerlerde 02 Haziran 2000 Cuma günü yapılacak ve aynı gündem görüşülecektir.

Gündemin 17 nci maddesindeki 04 Haziran 2000 Pazar günü saat 9.00 - 17.00 arasında yapılacak seçimler Türkiye Noterler Birliği'nin Mithatpaşa Caddesi No:12 Yenişehir/Ankara adresindeki binasinda yapılacaktır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla

 
BAŞKAN

Hasip DİNÇER
Ankara 24.Noteri
               

 

GÜNDEM
 1. Yoklama ve Kongrenin açılışı,
 2. Kongre Başkanlık Divanının seçimi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Türkiye Noterler Birliği Başkanı'nın Kongreyi açış konuşması,
 5. Sayın konuklarımızın konuşmaları,
 6. Yaş tahdidine tabi olan meslektaşlarımıza plaket ve beratlarının takdimi,
 7. 1999-2000 yılı çalışma ve mali raporu ile bilançonun ve yeni yıl bütçesinin sunuluşu,
 8. Komisyonların teşkili,
 9. Sunuşlar,
 10. 1999-2000 yılı çalışma ve mali raporunun görüşülmesi,
 11. Bilanço ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 12. Yönetim Kurulunun idari ve mali raporunun kabul veya reddi (Yönetim Kurulunun ibrası)
 13. Komisyonların sunuşlara ilişkin raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,
 14. Yeni yıl (2000-2001) bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 15. Dilekler,
 16. Yenilenecek Yönetim Kurulu [(3) asil ve (2) yedek] üyeleri ile Disiplin Kurulu [(5) asil ve (3) yedek] üyeliri için aday tespiti,
 17. Seçim (04/06/2000 Pazar günü)
 18. Kapanış,

Not :

 • 01 Haziran 2000 Perşembe günü akşamı Ankara Sheraton Otelinde Kokteyl
 • 03 Haziran 2000 Cumartesi günü akşamı Ankara Sheraton Otelinde gala yemeği verilecektir.

Delegelere duyurulur.

ANA SAYFA