Make your own free website on Tripod.com

Madde 113

Sayfa hesabı:
Madde 113 - Ücretlerin alınmasında sayfa hesabı Harçlar Kanunundaki esaslara göre yapılır.