Make your own free website on Tripod.com

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ

 

Adı

soyad

Yönetim Organındaki

Görevi

Kaç yıllık Yönetim

Organı Üyesi

         

İşi

Çalıştığı

Kurum

Çalıştığı Kurumdaki

Görevi

           
           
           
           
           
           
           
           
Yönetim Organında kaç yıldır görev yapıyor? : İlgili kişinin, yönetim organında, ara vermeden toplam görev yapma süresi

Mesleği : İlgili kişinin öğrenmiş olduğu sanat, eğitimini aldığı iş. Örneğin: berberlik, inşaat mühendisliği, çiftçilik.

İşi : İlgili kişinin şu anda yaptığı faaliyet. Örneğin: sekreterlik, sendikacılık, öğretim üyeliği, çiftçilik.

Çalıştığı Kurum : İlgili kişi, gelir elde etmek amacıyla tam veya yarım zamanlı olarak; işsahibi, ortak veya ücretli-maaşlı sıfatıyla hangi kurum veya STK'nda çalışıyorsa o kuruluşun ismi belirtilecektir; hiçbir kurumda çalışmıyorsa boş bırakılacaktır.

Çalıştığı Kurumdaki görevi : Çalıştığı kurumdaki ünvanı, Örneğin: yönetici, sekreter, müdür muavini.