Make your own free website on Tripod.com

Madde 1

            	BİRİNCİ KISIM                     
             Genel Hükümler                 
                                        
  Noterlik Mesleği:                              
  Madde 1 - Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak 
ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen  
başka görevleri yaparlar.