Make your own free website on Tripod.com

Madde 100

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer İşlemler

Bölümün kapsamı:
Madde 100 - İkinci, üçüncü, dördüncü bölüm hükümleri dışında kalan noterlik
işlemleri, bu bölüm hükümlerine göre yapılır.