Make your own free website on Tripod.com

Madde 103

  Çevirme işlemi:                               
  Madde 103 - Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme 
halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.            
  Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve   
adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak  
mühürlenmesi gereklidir.