Make your own free website on Tripod.com

Madde 104

Çevirmenin başka yerde yaptırılması:
Madde 104 - İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamazsa,
o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.