Make your own free website on Tripod.com

Madde 105

Ticari protesto:
Madde 105 - Kabul etmeme ve ödememe protestosu, Türk Ticaret Kanununda ya-
zılı hükümlere göre yapılır.