Make your own free website on Tripod.com

Madde 108

Tescil:
Madde 108 - Kanunen tescili gereken işlemler; sicil defterine, sıra numara-
sı altında, işlemin tarih ve numarası, ilgililerin ad ve soyadları ve işlemin
niteliği yazılmak suretiyle tescil edilir.