Make your own free website on Tripod.com

Madde 11

Rapor:
Madde 11 - Oda başkanı, istemin ilanından önce odaya bağlı noterlerden
birini, istemde bulunanın manevi nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve noter
stajiyerliği ile birleşmiyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir
rapor düzenlemek üzere görevlendirir.