Make your own free website on Tripod.com

Madde 116

Giderin paylaştırılma şekli:
Madde 116 - Aksine bir kanun hükmü veya aralarında yapılmış bir sözleşme
bulunmadığı takdirde, yapılan işlemin gideri ilgililer arasında eşit olarak paylaştırılır.